Connect with us

Parapsühholoogia

Teadlik elustiil – Teekond Iseendani

Avalikustatud

Teadlik elustiil – Teekond Iseendani
Teadlik inimene võtab vastutuse oma tunnete, emotsioonide ja reaktsioonide eest
Teadlik elustiil – Teekond Iseendani

TeadlikMaailm.ee tervitab teid kogu südamest osalemast parapsühholoogia kirjalikel loengutel ning väljendab rahulolu, et ka teie soovite endas uinunud psüühilisi jõude arendada ja neid võimalikult tõhusalt kasutada. Olles otsustanud asuda täiendama just nimelt selles valdkonnas, liigute õnneliku ja eduka tuleviku poole. Antud loengute ja harjutuste seeria on iseseisev ja lugeja enda vastutusel.

Te lugesite täiesti õigesti: parapsühholoogia on ennekõike isiksuse arendamise vahend, mis vallandab kõik psüühilised ja vaimsed jõud, vabastab eelarvamustest, kompleksidest, alaväärsuse aistingust, negatiivsetest emotsioonidest ja psühhosomaatilistest haigustest. See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus. Niisugune areng avab võimaluse realiseerida selliseid parapsühholoogilisi nähtusi nagu telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, vaimne enesetervendamine ja teised. Kuid need on olemuselt põhiliselt teisejärgulised ja jäävad seepärast esimestes loengutes põhjalikumalt käsitlemata.

Loenguteseeria algul pööratakse peamist tähelepanu spetsiaalsetele hingamis-, meditatsiooni-, enesesisendus- ja kujutlusharjutustele, mis harmoniseerivad teie organismi. Teie teadvus avardub sedavõrd, et võite avaldada mis tahes soovitud mõju oma vaimule, kehale ja ümbritsevale maailmale.

Loengumaterjali teoreetiline osa süvendab igas suunas ka teie üldisi teadmisi. Parapsühholoogia on seotud kõigi teadusvaldkondadega, olgu see siis bioloogia, psühholoogia, füüsika, keemia või astronoomia, sest käsitleb mitte „üleloomulikke“ (kõik kosmoses toimuv on loomulik), vaid loodusjõude, mida skolastilises teaduses ei ole enamasti veel uuritud.

Parapsühholoogiliste nähtuste aluste tutvustamiseks on Parapsühholoogia Instituudis (edaspidi PPI-s) välja töötatud parapsühholoogia teooria, mida õpite tundma selles loenguteseerias. Ärge kartke raskusi: juba esimeses loengus te näete, kui kerge ja hõlbus on seda loengumaterjali kasutada ja omandada.

Alates 11. loengust käsitletakse põhjalikumalt psii-nähtuse üksikuid tahke ja te võite spetsiaalsete harjutuste abil neid praktikas teostada. Loengutekava annab esmase ülevaate teie tulevastest võimalustest selles valdkonnas. Kui soovite parapsühholoogilisi nähtusi iseseisvalt uurida, on teie käsutuses allolev tööjuhend ja teoreetilised loengud. Harjutuste täpsemad juhised leiate Harjutusvihikust

  1.Peatükk: Kosmiline energia
  2.Peatükk: Teadvuse laiendamine
  3.Peatükk: Vaimsed abivahendid
  4.Peatükk: Tehnilised abivahendid
  5.Peatükk: Keskendumine
  6.Peatükk: Maagilised ained
  7.Peatükk: Harmoneerimine
  8.Peatükk: Planetaarne aeg
  9.Peatükk: Planeetide kosmilise energia väljad
10.Peatükk: Bioloogilised rütmid
11.Peatükk: Autosugestioon
12.Peatükk: Vaimne enesetervendamine
13.Peatükk: Hüpnoos
14.Peatükk: Ülitaju
15.Peatükk: Telepaatia inimestega
16.Peatükk: Telepaatia loomade ja taimedega
17.Peatükk: Maakiirgus
18.Peatükk: Maakiirguse manuaalne tuvastamine
19.Peatükk: Psühhomeetria ja telemeetria
20.Peatükk: Regressioon
21.Peatükk: Selgeltnägemine
22.Peatükk: Telekinees ja psühhokinees
23.Peatükk: Levitatsioon
24.Peatükk: Astraalsed rännakud
25.Peatükk: Materialisastsioon ja teleportatsioon
26.Peatükk: Tarkade kivi

Antud kirjalik õppeprogramm on tööriist iseendaga töötamiseks. Harjutused võimaldavad teil arendada aju psühhofüsioloogilist (domineerivat) seisundit, mis annab võimaluse ümbritseva maailma „avardatud“ mõistmiseni jõuda, sellesse “kasvada”, samuti “tunnetada” ümbritseva maailma elavaid ja elutud objekte. Võimaldab arendada stabiilset tähelepanukontsentratsiooni ja võimsat tahtelist impulssi. Need võimaldavad õppida “erilise teadvuse seisundi” teadlikku kujunemist ja pikaajalist hoidmist, mis on aluseks oma vaimse mõtte elluviimisel.

Toimetanud Ylar Lindepuu

Continue Reading

You cannot copy content of this page