Connect with us

Parapsühholoogia

Teadlik elustiil – Teekond Iseendani

Avalikustatud

Teadlik elustiil – Teekond Iseendani

Teadlik inimene võtab vastutuse oma tunnete ja reaktsioonide eest

Teadlik inimene võtab vastutuse oma tunnete ja reaktsioonide eest

TeadlikMaailm.ee tervitab teid kogu südamest osalemast parapsühholoogia loengutel ning väljendab rahulolu, et ka teie soovite endas uinunud psüühilisi jõude arendada ja neid võimalikult tõhusalt kasutada. Olles otsustanud asuda täiendama just nimelt selles valdkonnas, liigute õnneliku ja eduka tuleviku poole. Antud loengute ja harjutuste seeria on iseseisev ja lugeja enda vastutusel.

Te lugesite täiesti õigesti: parapsühholoogia on ennekõike isiksuse arendamise vahend, mis vallandab kõik psüühilised ja vaimsed jõud, vabastab eelarvamustest, kompleksidest, alaväärsuse aistingust, negatiivsetest emotsioonidest ja psühhosomaatilistest haigustest. See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus. Niisugune areng avab võimaluse realiseerida selliseid parapsühholoogilisi nähtusi nagu telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, vaimne enesetervendamine ja teised. Kuid need on olemuselt põhiliselt teisejärgulised ja jäävad seepärast esimestes loengutes põhjalikumalt käsitlemata.

Loenguteseeria algul pööratakse peamist tähelepanu spetsiaalsetele hingamis-, meditatsiooni-, enesesisendus- ja kujutlusharjutustele, mis harmoniseerivad teie organismi. Teie teadvus avardub sedavõrd, et võite avaldada mis tahes soovitud mõju oma vaimule, kehale ja ümbritsevale maailmale.

Loengumaterjali teoreetiline osa süvendab igas suunas ka teie üldisi teadmisi. Parapsühholoogia on seotud kõigi teadusvaldkondadega, olgu see siis bioloogia, psühholoogia, füüsika, keemia või astronoomia, sest käsitleb mitte „üleloomulikke“ (kõik kosmoses toimuv on loomulik), vaid loodusjõude, mida skolastilises teaduses ei ole enamasti veel uuritud.

Parapsühholoogiliste nähtuste aluste tutvustamiseks on Parapsühholoogia Instituudis (edaspidi PPI-s) välja töötatud parapsühholoogia teooria, mida õpite tundma selles loenguteseerias. Ärge kartke raskusi: juba esimeses loengus te näete, kui kerge ja hõlbus on seda loengumaterjali kasutada ja omandada.

Alates 11. loengust käsitletakse põhjalikumalt psii-nähtuse üksikuid tahke ja te võite spetsiaalsete harjutuste abil neid praktikas teostada. Loengutekava annab esmase ülevaate teie tulevastest võimalustest selles valdkonnas. Kui soovite parapsühholoogilisi nähtusi iseseisvalt uurida, on teie käsutuses isiklik tööjuhend, selle lisaharjutused tähistusega „LH“ on eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud. PPI soovib teile esimeseks loenguks palju töörõõmu ja on veendunud, et te, nii nagu teisedki loenguteseerial osalejad, võite peagi meile teatada huvitavatest tulemustest. Esitame katkendeid kirjadest, mida nad on instituudile saatnud.

Continue Reading

You cannot copy content of this page